środa, 13 maja 2020

ZAJĘCIA ŚRODA 13.05.2020r.     W wiejskiej zagrodzie
      Środa 13 maja 2020r.
   / realizacja    podstawy  programowej
WITAM   RODZICÓW I    WSZYSTKIE  BIEDRONKI!!!

 Oto propozycje do wyboru na dzisiaj .Propozycji znowu  jest sporo. W przedszkolu byłyby realizowane przez cały dzień, przeplatane dowolna zabawą dzieci .I w domu też  tak należy organizować zajęcia i zabawy  . Można je realizować w  różnych częściach dnia .  Tak do południa zachęcam do realizacji części  głównej czyli zajęcia matematycznego . Tutaj należy skupić się na umiejętnościach  dzieci, zanotować, czy dobrze radzą z  poleceniami, rozumieją  je  i wykonują prawidłowo.   Źródłem tych propozycji jest „  Trampolina Czterolatka - Przewodnik  metodyczny ze scenariuszami zajęć Cz.2” .  Powodzenia . Anna B.  

 
,,Nogi Rogi''

·        Ćwiczenia artykulacyjne „Zwierzaki rozmawiają”.
 Dzieci naśladują odgłosy różnych zwierząt domowych   . Usprawnianie mięśni narządów mowy.
·        Zabawa „Złap króliczka”.
 Dziecko swobodnie porusza się, naśladując króliczka. 

·        Zabawa dramowa „Na wiejskim podwórku”.
 Dziecko   zastanawia  się, w jakie wiejskie zwierzątko chciałyby się zamienić. Za pomocą gestu, mimiki oraz ruchu przedstawia  wybrane przez siebie zwierzę .Rodzic odgaduje zagadkę .
·        Ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 R.    pokazuje  dziecku   obrazki  zwierząt  ze zwierzętami w książce / lub obrazki prezentowane w  zajęciu matematycznym/ i opisuje jedno z nich, np. Mam na myśli takie zwierzę, które jest żółte i ma dwie nogi. Dziecko  próbuje odgadnąć, o którym zwierzęciu mówi R./ Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
·        Zabawa ruchowa na czworakach „Slalom między kałużami”
  Na dywanie rozkładamy gazety lub inne kartki- to są kałuże.. Na sygnał  R. dziecko  przyjmują pozycję na czworakach i wędrują między   kałużami. Od czasu do czasu R.  woła: Wskocz do kałuży!, wówczas dziecko siadają w niej w siadzie skrzyżnym i odpoczywa.
·        W wiejskiej zagrodzie-   kształtowanie pojęć  

  – kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech – porównywanie liczebności zbiorów  - doskonalenie umiejętności dostrzegania regularności w prostych układach – rozumienie następstwa dnia i nocy – stosowanie liczebników porządkowych – łączenie przyczyny ze skutkiem – próby układania zadań
 1. Zabawa ruchowa „W zagrodzie”./ pomoce : kartki lub inne przedmioty w kolorze żółtym i niebieskim
 Rodzic dzieli dywan  pomocą skakanki na dwie części: w jednej części zwierzątko - dziecko mieszka , a w drugiej (w zagrodzie) swobodnie spaceruje. Gdy R.. pokazuje żółty kolor  oznaczający dzień, zwierzątko wychodzi do zagrody, gdy pokazuje niebieski kolor  oznaczający noc – zwierzątko  chowa  się do domu. Zabawę powtarzamy kilka razy.
2. Zabawa „Nogi i rogi”./
 Dziecko ogląda  obrazki i . Rodzic  prosi :
  Wskaż zwierzęta ,które maja :
- cztery  nogi,  
 - dwie nogi
-      rogi
 3. Zabawa „W zagrodzie”.
/ można wpisać  hasło kluczowe” zwierzęta wiejskie – grafiki „ w przeglądarce/  i wykorzystać zdjęcia rzeczywistych zwierząt lub skorzystać z wczorajszej tablicy tematycznej/
 Dzieci wskazują  zwierzęta, które w rzeczywistości są duże, a które  małe.

 4. Zabawa „Układamy zadania”.
 Próby układania zadań z treścią o  wybranym zwierzątku ./ wykorzystanie   prezentowanych powyżej  obrazków/
.

 5. Wykonanie pracy z KA 20, 21

·        Popołudniowe- zabawy ruchowe
 /  ukierunkowane  zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci

1)zabawa „Koniki na polance”
Dziecko  poruszają się po sali w rytmie   wystukiwanym na tamburynie lub wyklaskiwanym  przez  Rodzica.    np. biegają, podskakują, maszerują Na hasło stop dziecko  szybko siada  na podłodze w siadzie skrzyżnym.  Na hasło  hop – wstaje i dalej porusza  się  jak wcześniej.

 2)zabawa orientacyjno-porządkowa „W rytmie  tamburynu”
Dziecko  poruszają się po sali w rytmie   wyklaskiwanym  przez  Rodzica.    np. biegają, podskakują, maszerują Na hasło stop dziecko  szybko siada  na podłodze w siadzie skrzyżnym.  Na hasło  hop – wstaje i dalej porusza  się w rytmie  wyklaskiwanym przez rodzica  

DZIĘKUJĘ!! DO   JUTRA!Opracowała i
Opublikowała :  Anna Bogdan

Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 11.30- 12.30 godz.
Wtorek - 10.30 - 11.00 godz.
Środa -  12.00 - 13.00 godz.
Czwartek - 10.30 -11.00 godz.
Piątek - 11 - 12 godz.


Wioletta Karłowicz – Czarniecka

 tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza